Tường cỏ giả

Category Archives: Tường cỏ giả

Thi công tường cỏ giả Hà Nội

Thi công tường cỏ giả  đòi hỏi nhiều công sức và thời gian vì nó là một mặt phẳng đứng và khó xử lý.

tường cỏ giả nhà hàng

 Thi công tường cỏ giả trên tường như thế nào?

Thi công cỏ nhân tạo trên tường thường thi công bằng keo dán và bắt vít hoặc đóng đinh trên tường. Bằng tất cả kinh nghiệm theo thời gian mà chúng tôi tích lũy được, cam kết đêm lại cho khách hàng một không gian tươi mới, một phong cách sống mới.

tường cỏ giả văn phòng

Các bước thi công tường cỏ giả.

Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ cần dùng: keo dán, máy khoan, vít, dao dọc cỏ…. và chuẩn bị mặt bằng thi công.
Bước 2: Cắt cỏ theo kích thước sẽ thi công.
Bước 3: Định vị cỏ trên tường.
Bước 4: Dán cỏ lên tường bằng keo: quết keo lên 4 mép tường và quết keo theo hình ziczac hay chữ “+” ở giữa tấm cỏ;sau đó dùng vật nặng miết toàn bộ bề mặt thảm cỏ cho phẳng, rồi sử dụng khoan để vít cỏ lên tường, đảm bảo độ chắc chắn
Bước 5: Dọn vệ sinh mặt bằng thi công.

Để đơn giản bạn có thể thay sử dụng vít bằng đinh, nhưng để thi công trên tường khá phức tạp cần ít nhất 2 người để thi công.

Những lưu ý khi thi công tường cây giả

Sau khi thi công cỏ nhân tạo không nên tác động vào mặt bằng thi công, 12h có thể sử dụng bình thường, khi đó các kết nối đã ổn định.

Một số các mẫu tường cỏ giả 

Thi công tường cỏ giả Hà Nội

Thi công tường cỏ giả  đòi hỏi nhiều công sức và thời gian vì nó là một mặt phẳng đứng và khó xử lý.

tường cỏ giả nhà hàng

 Thi công tường cỏ giả trên tường như thế nào?

Thi công cỏ nhân tạo trên tường thường thi công bằng keo dán và bắt vít hoặc đóng đinh trên tường. Bằng tất cả kinh nghiệm theo thời gian mà chúng tôi tích lũy được, cam kết đêm lại cho khách hàng một không gian tươi mới, một phong cách sống mới.

tường cỏ giả văn phòng

Các bước thi công tường cỏ giả.

Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ cần dùng: keo dán, máy khoan, vít, dao dọc cỏ…. và chuẩn bị mặt bằng thi công.
Bước 2: Cắt cỏ theo kích thước sẽ thi công.
Bước 3: Định vị cỏ trên tường.
Bước 4: Dán cỏ lên tường bằng keo: quết keo lên 4 mép tường và quết keo theo hình ziczac hay chữ “+” ở giữa tấm cỏ;sau đó dùng vật nặng miết toàn bộ bề mặt thảm cỏ cho phẳng, rồi sử dụng khoan để vít cỏ lên tường, đảm bảo độ chắc chắn
Bước 5: Dọn vệ sinh mặt bằng thi công.

Để đơn giản bạn có thể thay sử dụng vít bằng đinh, nhưng để thi công trên tường khá phức tạp cần ít nhất 2 người để thi công.

Những lưu ý khi thi công tường cây giả

Sau khi thi công cỏ nhân tạo không nên tác động vào mặt bằng thi công, 12h có thể sử dụng bình thường, khi đó các kết nối đã ổn định.

Một số các mẫu tường cỏ giả